AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

ÉS IMPORTANT QUE LLEGIU ATENTAMENT EL QUE ES DISPOSA A CONTINUACIÓ. SI TENIU DUBTES SOBRE ALGUN ASPECTE EN CONCRET, US CONVIDEM A POSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

EL CONTINGUT D’AQUEST WEB ESTÀ DIRIGIT A MAJORS DE 18 ANYS

IDENTITAT I TITULARITAT DEL WEB

El titular d’aquest web és CERVESES MORITZ, SA (d’ara endavant, “Moritz”), societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45334, foli 198, full B-187561, inscripció 29, amb CIF núm. A-61812897 i amb domicili social situat a Ronda Sant Antoni 39, 08011, Barcelona (Espanya). Si us voleu posar en contacte amb nosaltres podeu fer-ho a través del nostre:

 • Telèfon: (+34) 902 365 900
 • Formulari de contacte
 • Comunicació postal a l’adreça mencionada anteriorment
 • Correu electrònic: dpo@agoragp.com

O, si ho preferiu, ens podeu enviar una comunicació postal a l’adreça esmentada anteriorment.

Si la vostra consulta està relacionada amb l’ús que fem de les vostres dades personals o si voleu donar-vos de baixa en algun dels nostres serveis, us convidem a visitar la nostra Política de privacitat.

Les següents Condicions d’ús són aplicables al següent domini: moritz.com

CONDICIONS D’ÚS

AIXÒ ÉS UN CONTRACTE. L’accés, la utilització, la navegació i la participació en els serveis i les activitats d’aquest web us atribueix, des del començament, la condició d’Usuari. Si continueu navegant s’entendrà que accepteu expressament, voluntària i sense reserves les Condicions d’ús d’aquest web. Si decidiu no acceptar aquestes condicions, us haureu d’abstenir d’accedir-hi i/o utilitzar els continguts i serveis que oferim en aquest web.

L’acceptació de les Condicions d’ús implica que, com a Usuari:

 • Declareu i garantiu ser majors de divuit (18) anys i, per tant, amb capacitat legal per accedir als continguts d’aquest web i utilitzar les diferents funcionalitats o opcions que s’hi ofereixen.
 • Declareu que heu llegit, entès i comprès íntegrament el contingut d’aquestes Condicions.
 • Que tota la informació que ens faciliteu fent ús d’algun dels nostres serveis és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats.
 • Que, per tal de poder utilitzar alguns serveis que s’ofereixen a través d’aquest web, accepteu explícitament les Condicions d’ús i la Política de privacitat següents en relació amb la finalitat del tractament de les dades sobre el qual se us ha informat abans de la necessitat d’enviar-nos la vostra informació personal.

L’ús i l’accés a aquest lloc web són gratuïts, sense perjudici del cost de connexió i dades a través de la xarxa de telecomunicacions corresponent que us proporcioni l’accés com a Usuari.

Com a Usuari atorgueu a Moritz el dret d’autoritzar a tercers l’exercici dels drets que ostenta Moritz com a conseqüència d’aquestes Condicions d’ús.

Propietat intel·lectual i industrial.

Qui és el titular dels continguts d’aquest web?

Aquest web i la informació o els elements que conté (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (d’ara endavant, el “Contingut del lloc web”) es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals Moritz és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars d’aquestes per a la seva inclusió en aquest web.

Quins límits i autoritzacions té l’ús dels continguts d’aquest web?

Com a Usuari us comprometeu a fer un ús adequat dels continguts i les eines que hi ha accessibles a través d’aquest web, d’acord amb la Llei i amb aquestes Condicions d’ús. És per això que expressament accepteu mantenir indemne Moritz davant de qualsevol responsabilitat amb qualsevol persona, que pogués derivar-se d’un ús del Contingut del lloc web per la vostra part, que no coincideixi amb aquestes Condicions d’ús o amb la legalitat vigent en cada moment que li sigui aplicable.

En cap cas s’entendrà que per l’ús d’aquest web es concedeix a l’Usuari cap autorització o llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, explícit i per escrit per part de Moritz o dels titulars legítims d’aquests drets.

Concretament, com a Usuari no esteu autoritzat a modificar, alterar, copiar, reutilitzar, reinterpretar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts o realitzar qualsevol acte amb finalitats comercials sobre els continguts d’aquest web sense la prèvia autorització expressa de Moritz o dels titulars corresponents.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Moritz serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial que podrà derivar en accions judicials.

En cas d’incompliment total o parcial per part de l’Usuari d’aquestes Condicions d’ús, Moritz es reserva el dret de denegar-vos l’accés en aquest lloc web sense necessitat d’avís previ.

Moritz us autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el Contingut del lloc web sempre sota les condicions següents:

 • Ho heu de fer exclusivament per al vostre ús personal, no incloent el contingut del web per a ús comercial sense l’autorització prèvia per escrit de Moritz.
 • No heu d’utilitzar aquest web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida.
 • No heu d’emprar el contingut d’aquest web per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • No heu d’eliminar o modificar cap menció o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual incloses en el contingut del lloc web.
 • No heu d’introduir o difondre a la xarxa programes maliciosos (virus o malware) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d’internet.

Usuaris registrats

Moritz, un cop completat el procés de registre, enviarà un correu electrònic a l’adreça indicada amb un enllaç a través del qual s’activarà l’usuari.

Quan s’hagi produït el registre, aquest s’identificarà a https://moritz.com/es/custumer/account/login a través del nom d’Usuari (correu electrònic) i contrasenya. El nom d’Usuari servirà per identificar l’Usuari davant d’altres Usuaris.

Accés

Segons la legislació actual reguladora de la venda, el consum, la publicitat i el subministrament de begudes alcohòliques, aquestes activitats no estan permeses a menors de divuit (18) anys. En virtut d’això, l’accés, navegació i utilització d’aquest lloc web per part de menors d’edat no està permès i queda prohibit.

L’Usuari declara i garanteix que és major de divuit (18) anys, i pot accedir als continguts d’aquest lloc web i utilitzar les diverses funcionalitats o opcions que s’hi ofereixen. Això no obstant, ateses les dificultats previsibles per fer una comprovació completament precisa de l’edat dels usuaris, Moritz no es responsabilitza dels casos en què persones menors d’edat accedeixin a aquest lloc web i als seus continguts, per la qual cosa es recomana que els representants legals, pares o tutors dels usuaris menors de divuit anys realitzin el corresponent control en la navegació que duen a terme els menors, per tal d’evitar l’accés a continguts no adequats per al seu rang d’edat. Ús i custòdia de contrasenya i nom d’Usuari

L’Usuari és responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya en tot moment, i, com a tal, es compromet a triar una contrasenya segura, a tancar la seva sessió quan finalitzi i a notificar a Moritz al més aviat possible l’ús no autoritzat del seu nom d’Usuari i contrasenya, la seva pèrdua, oblit o qualsevol altra fallada en la seguretat. Moritz no serà responsable dels danys o les pèrdues que es puguin originar a causa de l’incompliment d’aquesta obligació per part dels usuaris.

Responsabilitats.

Quines responsabilitats assumeix Moritz com a titular d’aquest web?

Moritz respondrà únicament i exclusiva davant de l’Usuari dels serveis que presti per si mateixa a través d’aquest web i dels continguts directament originats i identificats per Moritz sota els seus signes distintius.

De quines responsabilitats s’exclou Moritz? 

Moritz no garanteix el funcionament continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat de la informació continguda en les pàgines d’aquest web, que es pugui veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies que estiguin fora del nostre control o siguin alienes a la nostra voluntat.

Concretament, Moritz no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivats per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del titular de Moritz.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o altres.
 • Ús indegut o inadequat d’aquest web.
 • Que l’Usuari no vegi complertes les expectatives en relació amb aquest web i/o els seus continguts.
 • Recepció, obtenció, emmagatzematge i difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • La concurrència de causes de força major.
 • O que la configuració dels dispositius de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre l’ús correcte dels serveis d’informació en línia prestats per Moritz.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’Usuari o per l’ús de versions no actualitzades.
 • La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari a través del correu de contracte.
 • L’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts.
 • L’eventual pèrdua de dades dels Usuaris per causa no atribuïble al Servei d’informació prestat per Moritz.

Això no obstant, Moritz es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada, o el bloqueig si s’escau, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que considereu que en aquest lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que ens ho feu saber de manera immediata per qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d’aquest avís legal.

Política d’enllaços.

Aquest web podrà contenir enllaços a altres llocs web o citar el nom comercial de tercers que prèviament hagin autoritzat a Moritz, com, per exemple, els enllaços a diferents xarxes socials en les quals els usuaris puguin registrar-se o iniciar sessió per assabentar-se dels últims esdeveniments i novetats de Moritz o enllaços dins dels articles disponibles al nostre apartat de notícies. Aquests llocs web de titularitat de tercers són responsabilitat d’aquests (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”).

L’Usuari accepta exonerar Moritz de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions o drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la seva disponibilitat tècnica, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals, com a usuari, pugui accedir.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de Moritz a un Lloc enllaçat aliè no implica que hi hagi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre Moritz i el responsable del Lloc enllaçat aliè. Moritz no garanteix, representa, patrocina ni avala cap Lloc enllaçat de titularitat de tercers enllaçats o citats a través d’aquest web.

En els supòsits en què l’Usuari consideri que existeix un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ens ho ha de comunicar per qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d’aquest avís legal, sense que, en cap cas, aquesta comunicació impliqui l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

Reserva del dret a modificar les Condicions d’ús.

Moritz podrà modificar aquestes Condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen, i es reserva el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de manera unilateral algunes d’aquestes Condicions d’ús, si així ho considera necessari, ja sigui per causes legals, per causes tècniques o per canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, la publicació de les quals al lloc web s’entendrà com a suficient per començar a ser aplicables.

Qualsevol modificació tindrà efecte sobre els Usuaris que facin servir aquest lloc web després d’aquesta modificació. Si se segueix fent servir aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi, es considerarà que s’accepten i es podrà exigir a l’Usuari responsabilitat pel seu incompliment directe. En cas que, com a Usuari, no estigueu d’acord amb les actualitzacions de les Condicions d’ús, podreu renunciar-hi deixant d’accedir a aquest web o, en cas d’haver proporcionat les vostres dades personals, exercint els vostres drets, tal com s’indica amb més detall a la nostra Política de privacitat.

Al final d’aquestes Condicions d’ús es publicarà sempre l’última data de la seva actualització, de manera que els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data.

Legislació aplicable i jurisdicció.

Moritz té la seu a Espanya, per la qual cosa aquestes Condicions legals s’han redactat en virtut de la legislació espanyola i la normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, les reclamacions o queixes derivades o relacionades amb l’ús d’aquest web restaran subjectes a la legislació citada, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables a cada cas.

L’Usuari accepta que les reclamacions o queixes contra Moritz que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l’ús d’aquest web seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Barcelona.

Si fos Moritz qui hagués de fer algun tipus de reclamació, ho farà davant el tribunal competent del domicili de l’Usuari, o a Barcelona si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidores.

Si accediu a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, sereu vosaltres els responsables de complir amb totes les lleis locals i internacionals que siguin aplicables.

Darrera actualització.

Avís legal i Condicions d’ús actualitzades per darrera vegada el 17/12/2021.